Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Na této stránce se dozvíte informace jak projekt postupuje, co je již zpracované, které aktivity jsou splněny a co všechno se nám již podařilo splnit.

Zároveň zde naleznete informace o všem, co s projektem souvisí, jak je využívaný a jak se žáci mohou vzdělávat pomocí těchto webových stránek.

Velkoplošné informační tabule jsou hotové

Po schválení návrhu informačních tabulí projektu budou zaslány informační Roll upy na jednotlivé školy. Informace se zaměřují na nejzákladnější informace projektu a slouží k prezentaci škol a projektu.

Konference projektu 13.6. 2012

13.června 2012 se uskuteční závěrečná konference projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách. Konferece je vyvrcholením celého projektu, který končí 30.6.2012. V sále restaurace Střelnice se sejdou všichni účastníci tohoto projektu středních zdravotnických škol Jihočeského kraje a samozřejmě také zástupce partnerské Nemocnice Tábor a.s. Budou zde prezentovány výsledky a shrnuto několikaleté úsilí všech účastníků projektu. Zároveň si všichni předají zkušenosti s využitím tohoto projektu.

Tisková konference

Dne 7. května 2012 proběhla v budově Střední zdravotnické školy od 11hod. tisková konference projektu informující o finalizaci projektu zdravotnických škol Jihočeského kraje. Pro zástupce tisku byla vydána tisková zpráva:

Projekt jihočeských zdravotnických škol funguje 

Realizace poslední klíčové aktivity 07 – Praktické použití tematického celku „Informatika v ošetřovatelství“ ve výuce žáků

Tematický celek probíhá v odborné výuce žáků a v ICT. Zpráva o výsledcích pilotního ověření a praktického použití tematického celku ve výuce žáků je použita pro zlepšení kvality vzdělávání v NIS. U pedagogických pracovníků se zvýšila možnost nabízet žákům prostřednictvím výpočetní techniky zajímavou a moderní formu výuky v rychle se vyvíjejícím oboru ICT.

Vytištění informačních letáků

Pro potřeby publicity projektu byly vytvořeny informační letáky pro veřejnost, které jsou používány při dnech otevřených dveří i na burzách škol po celém Jihočeském kraji. Leták je ve formátu A5 v nákladu 500ks pro potřeby publicity. Letáky jsou k dispozici na jednotlivých partnerských školách.
 
 

V současné době se realizuje poslední Klíčová aktivita 07 – Praktické použití tematického celku „Informatika v ošetřovatelství“ ve výuce žáků

     Tematický celek probíhá v odborné výuce žáků a v ICT. Zpráva o výsledcích pilotního ověření a praktického použití tematického celku ve výuce žáků je použita pro zlepšení kvality vzdělávání v NIS. U pedagogických pracovníků se zvýšila možnost nabízet žákům prostřednictvím výpočetní techniky zajímavou a moderní formu výuky v rychle se vyvíjejícím oboru ICT.

Pilotní ověření tematického celku Informatika v ošetřovatelství

   Klíčová aktivita 06 začala dle projektu 1. října 2011. Výstupem je písemný materiál Zpráva o výsledcích pilotního ověření a praktického použití tematického celku „Informatika v ošetřovatelství“ ve výuce žáků. 
   Od 1. září byla zařazena IVO do vybraných předmětů. Tematické plány těchto předmětů jsou součástí 7MZ. Při výuce jsou používány odborné učební texty, e-learning, dataprojektor a program NIS Akord. Výuka je pravidelně vedena ve školní dokumentaci a zároveň v tabulkách OPVK, které budou předloženy v 9.MZ.

K 31. 1. 2012 byla ukončena realizace Klíčové aktivity 06 – Pilotní ověření tematického celku „Informatika v ošetřovatelství“

     Výstupem aktivity je písemný materiál Zpráva o výsledcích pilotního ověření a praktického použití tematického celku „Informatika v ošetřovatelství“ ve výuce žáků.

     Klíčové otázky aktivity 06 jsou zapracovány v okruzích otázek pro dotazníky a kontrolní testy.

     Pilotní ověřování proběhlo u žáků všech partnerských škol a na hodnocení se podílela i partnerská Nemocnice Tábor, a. s.

Klíčová aktivita 02 - Práce na učebních textech, vypracování metodických listům, výukových sylabů pro práci s NIS

Cílem klíčové aktivity jsou studijní texty pro práci s NIS a jeho moduly. Cílovou skupinu tvoří žáci středních zdravotnických škol, kteří budou pracovat s těmito studijními materiály. Texty vytvářeli odborní řešitele z jednotlivých zdravotnických škol s spolu s odbornými konzultanty.
Na základě úvodní konzultace vedoucích odborných řešitelů se pokračovalo na tvorbě učebních textů.

Tisková zpráva vydaná k tiskové konferenci

Projekt, skoro za devět milionů, funguje JIŽNÍ ČECHY / TÁBOR – Ve středu 5. října v táborské střední zdravotnické škole představil realizační tým projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách, do kterého je zapojeno všech pět jihočeských zdravotnických škol. Projekt, který je podpořen státním fondem ČR a Evropským sociálním fondem.